Ocenění

CENY ČESKÝ PATRIOT 2013 UDĚLENY

Cenu Český patriot uděluje  Asociace nositelů legionářských tradic ANLET jednotlivcům - vybraným osobnostem České republiky za významný přínos  v oblasti podpory národní hrdosti a paměti národa. Cena Český patriot je čestná; je oceněním  pro osobnosti, které vyznávají tyto hodnoty, ač to není jejich povinnost ani zaměstnání, ale dělají to proto, aby zanechaly v této společnosti stopu, která přispěje k zachování morálních a kulturních hodnot národa.

 

Cena Český patriot vznikla v roce 2008, letos proběhl již její šestý ročník. Od roku 2011 jsou ceny udělovány v osmi kategoriích: Mladý vlastenec, Péče o památná a pietní místa, Publicistická činnost,Výchovně-vzdělávací činnost, Zachování kulturního dědictví, Významný přínos české historii, Cena za celoživotní dílo a Mecenáš české historie.

V roce 2013 uvítal ANLET s radostí návrh  Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, aby slavnostní udílení Ceny Český patriot byly pořádány společně. Tímto se  k této ceně přihlásila významná odbojová a vlastenecká celostátní organizace, jejíž členové mají stejný životní postoj - nezapomenout na minulost a poučit se z ní pro budoucnost.

Letošní ceny společně převzalo na lodi Albatros kotvící na Nábřeží Ludvíka Svobody dvanáct osobností - členů odbojových a vlasteneckých organizací s vážným vztahem ke slavné minulosti české společnosti. Slavnostní večer se konal pod záštitou starosty Městské části Praha 1 a místostarosty České obce sokolské bratra Ing. Oldřicha Lomeckého. Ceny vyznamenaným předali společně prezident ANLETu bratr pplk. Ing. Jaroslav Houška a předseda Ústředního výboru  ČSBS bratr plk.v.v. Ing. Jaroslav Vodička.

Mezi dvanácti vyznamenanými obdržel Cenu za celoživotní dílo  člen Tělocvičné jednoty SOKOL Spořilov-Roztyly bratr Ing. Vladimír Prchlík, CSc. Jako člen spořilovské jednoty si od dětství vždy vážil sokolských myšlenek a jednal v jejich duchu  v profesním i soukromém životě.  Po sametové revoluci v listopadu roku 1989 stál u obnovení činnosti Sokola a pracoval v různých funkcích ve výboru jednoty. Jako muž se zúčastnil památného X. všesokolského sletu v roce 1948. Ve skladbách pro Věrnou gardu cvičil na všech župních a všesokolských sletech v letech 1994, 2000, 2006 i na jubilejním  XV. Všesokolském sletu Praha 2012 při příležitostí 150. výročí založení Sokola. Všestranná veřejná činnost bratra Vladimíra je spojena  nejenom se Sokolem, ale spočívá mj. též v účasti na besedách a přednáškách na téma prvního a druhého odboje. Spolupracuje s tiskem, rozhlasem a televizí při šíření myšlenek boje za svobodu a zachování sokolských a legionářských tradic v paměti národa.

Každý z oceněných se  po převzetí čestné ceny vyjádřil u řečnického pultu se svým životním vyznáním. Bratr Prchlík se podělil s přítomnými hosty  o své životní krédo: „Víra, naděje a láska k rodině a vlasti jsou základem pravého vlastenectví. “ Poděkoval za ocenění, které s pokorou a pocitem štěstí převzal také v zastoupení těch, s nimiž celý život spolupracoval při výchovně-vzdělavatelské činnosti ve spořilovském Sokole. Jako syn ruského legionáře Karla Prchlíka (*1890) vzpomněl dodnes nedokončeného několikaletého společného úsilí se Základní organizací ČSBS na Spořilově, s hnutím ANLET a s Masarykovým demokratickým hnutím při obnově legionářského pomníku plukovníka Josefa Jiřího Švece na Pohořelci  - s cílem předávat velký odkaz našich hrdinů a zakladatelů svobodného Československa, Československých legionářů pod vedením profesora Tomáše Garrigue Masaryka, a národní tradice naší pohnuté minulosti budoucím generacím.