Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí zejména proto, že se na ty, kteří je mají zaplacené, vztahuje úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu, jež má uzavřeno Česká obec sokolská.

Kdo nemá zaplacené členské příspěvky, není pojištěn a nemůže se tedy účastnit cvičení v naší tělocvičně!

Příspěvky na rok 2020

Příspěvky je možné zaplatit Monice Reiterové (tel. 773 757 230) v úředních hodinách v sokolovně:

pondělí 16:00 – 18:00 hod

LEGITIMACE S SEBOU! Nová legitimace 5,- Kč.

batolata

rodiče a děti

pololetní

500,- Kč 1 hodina týdně (plus roční členské známky dospělý

500 Kč a dítě 200 Kč; celková částka je tedy 1200 Kč)*

děti do 18let

důchodci nad 65 let

pololetní

500,- Kč 1 hodina týdně (plus roční členská známka 200 Kč; 

celková částka je tedy 700 Kč)*

dospělí

pololetní

500,- Kč 1 hodina týdně (plus roční členská známka 500,- Kč;

celková částka je tedy 1000 Kč)*

* Členská známka platí na celý kalendářní rok (tzn. v září se už pak neplatí).